KENNEL NOER'S
OM DEN ENGELSKE SPRINGER SPANIEL

HELHEDSINDTRYK Harmonisk bygget, kompakt, stærk, munter og aktiv. Den mest højbenede af de engelske landspaniels, bygget til fart.

KARAKTERISTISKE TRÆK Racen er gammel og af ren afstamning, den ældste af alle jagthunde. Den blev oprindelig brugt til at finde vildtet og jage det op under jagt med net, falke eller greyhounds. Den anvendes i dag til at finde vildtet, støde det op og apportere det.

TEMPERAMENT Venligt og muntert gemyt, føjelig. Skyhed eller aggressivitet er absolut uønsket.

HOVED Skallen er middellang, temmelig bred og hvælvet. Mod næsepartiet danner den bryn eller stop, som deles midt mellem øjnene af en fure. Denne aftager gradvist op over panden mod nakkeknuden, som ikke må være fremtrædende. Kindbenene flade. Næsepartiet, der skal have en passende længde i forhold til skallen, er ret bredt og dybt, godt mejslet under øjnene, temmelig dybt og kvadratisk ved læberne. Næseborene veludviklede.

ØJNE Middelstore, mandelformede, hverken fremstående eller dybtliggende, med tætsluttende rande, så blinkhinden ikke ses. Udtrykket er opmærksomt og venligt. Farven mørk nøddebrun. Lyse øjne er uønskede.

ØRER Dråbeformede med god længde og bredde. De skal ligge tæt ind til hovedet, ansat i højde med øjnene. Godt behæng.

BID Stærke kæber med perfekt, regelmæssigt og komplet sakse bid, d.v.s. at de øverste fortænder overlapper de underste og er placeret vinkelret på kæben.

HALS God længde, stærk og muskuløs, uden løs hals hud. Den er let buet og bliver smallere imod hovedet.

FORPART Lige forben med kraftige knogler og god albuetilslutning. Mellemhånd stærk og smidig.

KROPSTYKKE Kraftigt, hverken for langt eller for kort. Brystet dybt og veludviklet med godt hvælvede ribben. Lænden muskuløs, stærk og let buet. Ikke opkneben.

BAGPART Haserne lavt ansatte, knæ. og haseled moderat vinklede. Lårene brede, muskuløse, veludviklede. Grove haser er uønskede.

POTER Sluttede, faste, godt rundede med solide tykke trædepuder.

HALE Lavt ansat og aldrig båret over ryg linien. Godt behæng og ivrige bevægelser.

BEVÆGELSER Helt specielle for racen. Forbenene svinges lige fremad fra skulderen, så poterne rækker godt frem på en let og fri måde. Haserne føres godt ind under kroppen i samme spor som forbenene. I langsomt tempo kan forekomme en jordvindende pasgang, som er typisk for racen.

PELS Ligger glat til kroppen uden at krølle og er vandafvisende. Aldrig grov. Moderat behæng på ører, forben og bagpart.

FARVE Leverbrun/hvid eller sort/hvid, i begge tilfælde eventuelt med tandfarvede aftegninger.

STØRRELSE Omtrentlig skulderhøjde 51 cm.

FEJL Enhver afvigelse fra de foregående punkter skal betragtes som fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

BEMÆRK Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.